Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5838
Title: Det kannibalske øje: virkelighedsshow, eksperimentfjernsyn og den nye kreativitet i fjernsynsunderholdningen
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: Artiklen diskuterer to nye tendenser i 1990’ernes tv: virkeligheds-
 showene i form af programmer om politi- og redningsarbejde, som 
 vandt frem i første halvden af årtiet, og eksperimentformater, som 
 med Big Brother fik stor popularitet sidst i årtiet. I virkeligheds-
 showene foretages en rekontekstualisering af faktamaterialet, som 
 svækker dets referentialitet, og dokumentarismen ændrer karakter 
 fra information til underholdning. Eksperimentfjernsynet går endnu 
 videre, idet kategorierne fakta og fiktion opløses til fordel for et socialt 
 eksperiment i et iscenesat laboratorium. Afslutningsvist argumenterer 
 artiklen for, at de to reality-formater er fælles om at indbyde til en ny 
 måde at se tv på – det kannibalistiske øje. Dette blik afløser en empa-
 tisk betragtning og er dermed symptomatisk for det test- og overvåg-
 ningssamfund, som forfatteren ved hjælp af kulturkritisk teori (Benja-
 min, Debord) skitserer omridsene af.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5838
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1212
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2002&volume=18&issue=34&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.