Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5842
Title: Nye medier - en udfordring for børnemedieforskningen
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: Børnemedieforskningen i 1980'erne og 1990'erne har især fokuseret på 
 børns brug af fjernsyn, film og video - medier, hvor publikum har rollen 
 som modtagere. Computermediet ændrer denne rolle, idet det forudsætter 
 interaktivitet. Dermed ændres også børns mediekultur. Der ligger en udford-
 ring for forskere i at forstå og beskrive, hvad det betyder. Birgitte Holm 
 Sørensen og Birgitte Ravn Olesen har taget denne udfordring op med 
 deres igangværende projekt »Børns opvækst med interaktive medier«. 
 De præsenterer projektets interessefelt og problemstillinger og diskuterer 
 på den baggrund styrke og begrænsninger i en empirisk orienteret forsk-
 ningsstrategi.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5842
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1184
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2000&volume=16&issue=31&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.