Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5846
Title: Fakultetet for Medier, Kommunikation og Kultur. Et essay om medieforskningens modernisering
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: “Medieforskningen har gjort sin historiske pligt”, siger Klaus Bruhn Jensen 
 i sin vurdering af medievidenskabens hidtidige rolle. Den har konsolideret 
 sig som forskningsfelt. Medieforskere bidrager naturligt til den debat om 
 medierne, der løbende foregår i samfundet. Og medieforskningen har 
 været en vigtig faktor i en generelt ændret opfattelse af forholdet mellem 
 elitekultur og populærkultur. - Kan medieforskningen så gå? Ifølge Klaus 
 Bruhn Jensen skorter det ikke på opgaver. En af de oplagte ligger i at 
 skabe nye rammer for medieforskningens tværfaglige dimensioner.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5846
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1189
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2000&volume=16&issue=31&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.