Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5850
Title: Konvergens og divergens. Brugerperspektiver på medieforskningen
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: At en form for mediekonvergens er under udvikling, dét er de fleste 
 forskere enige om. Men konsekvensen af denne konvergens kan 
 nemt blive en udvidelse af divergensen, i hvert fald når modtagerne 
 inddrages i synsfeltet. Skarpe skel mellem forskellige grupper af 
 brugere truer i forhold til økonomisk, social og kulturel formåen. Der-
 for argumenterer Kirsten Drotner for en mediesociologi, der kombi-
 nerer samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, forståelser 
 og angrebsvinkler; en mediesociologi, der integrerer parametre som 
 alder, køn og etnicitet i sine undersøgelser, og som satser på viden-
 skabelig pluralitet ikke mindst gennem rekrutteringen til medieviden-
 skaben.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5850
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1192
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2000&volume=16&issue=31&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.