Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5854
Title: Digital æstetik i hverdagen
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: Denne artikel er en videreførelse af forfatterens arbejde med en digital 
 æstetik, der i stigende omfang vinder indpas på tværs af forskellige 
 mediegenrer. Med en række konkrete iagttagelser fra den danske 
 sendeflade og trykte medier demonstrerer forfatteren, hvordan denne 
 digitale stil umærkeligt har selvstændiggjort sig som dominerende.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5854
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1248
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2003&volume=19&issue=36&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.