Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5860
Title: Reality Branding
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: Artiklen tager ’reality branding’ som udgangspunkt for at diskutere 
 markedsføringens kultur- og livsstilsproducerende potentialer på en 
 mediearena, hvor den kommercielle og hverdagslige virkelighed 
 smelter sammen i virksomheders og konsumenters ’joint effort’ i at 
 skabe meningsfyldte historier. Tankegangen er, at forbrugere har 
 gennemskuet reklamernes mere eller mindre fantasifulde tegnkon-
 struktioner og forholder sig blasert til budskaberne. Som modsvar til 
 denne ligegyldighed forsøger den moderne og avancerede markeds-
 føring at skabe nye involverende mediemiljøer og nye brugssituatio-
 ner for produktet – for eksempel er Polle fra Snave debuteret i film-
 mediet, og Starbucks skabte et nyt fysisk og symbolsk rum for kaffe 
 og kaffedrikning så godt som uden hjælp af traditionel reklame. Artik-
 lens ærinde er at diskutere denne udvikling i markedsføringen – ikke 
 ud fra traditionelle sociologiske og psykologiske antagelser om foran-
 dringer i mentalitetsformer, men ud fra en historisk belysning af mar-
 kedsføringens diskurser set i relation til udviklingen i mediesystemerne.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5860
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1254
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2004&volume=20&issue=37&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.