Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5880
Title: Tv’s egenreklame og kanalstemmen – en kvalitativ undersøgelse
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: Tv-stationer fungerer som distributører af andres markedsføring i form 
 af reklamer, men de er samtidig også selvstændige aktører i medieret 
 markedskommunikation, idet tv-kanalerne må gøre opmærksom på sig 
 selv og deres egenart for at tiltrække og fastholde seere. Artiklen kate-
 goriserer og definerer, hvordan tv-stationerne sætter sig selv i scene i 
 form af egenreklame og kanalstemme. En sammenlignende analyse af 
 DR1, TV2 og TV3 påviser, at stationernes egenreklamer formmæssigt 
 konvergerer i perioden 1993 til 1996. Der sker samtidig en selvstændig-
 gørelse af egenreklamen, idet kanalstemmen – voice over’en – har fået 
 mere autonomi, og stemmen fungerer som en central instans for ska-
 belse af nærvær, fællesskab og continuity.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5880
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1257
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2004&volume=20&issue=37&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.