Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5896
Title: Ny krigsførelse i informationsalderen? Om ‘Revolution in Military Affairs’ og Irakkrigen
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: Artiklen diskuterer, hvorvidt man efter Golfkrigen kan tale om en ‘Revolu-
 tion in Military Affairs’ – RMA – som nogle amerikanske krigsteoretikere 
 hævder har fundet sted med anvendelsen af ny teknologi i moderne krigs-
 førelse. Forfatteren viser, hvordan moderne krigsstrategier har inkorpore-
 ret ny teknologi og mediebrug som bl.a. informationskrig, ‘Systems of Sys-
 tems’ og Network Centric Warfare. Forfatteren påpeger, at den strategiske 
 anvendelse af informationsoperationer – herunder ‘embedded’ journalister – 
 ikke har medført en demokratisering af nyhedsdækningen og heller ikke 
 indebærer en øget sandhedsværdi. Afslutningsvis peger forfatteren på 
 behovet for en ‘Revolution in Diplomatic Affairs’.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5896
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1273
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2005&volume=21&issue=38&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.