Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5900
Title: Krigens fjendebilleder: Kosovokrisen 1998-99 som informationskrig
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: Artiklen er en kritisk historisk analyse af, hvordan NATOs krigsmæssige 
 indsats mod Serbien-Montenegro i foråret 1999 blev ledsaget af en medie-
 mæssig offensiv, der satte vestlige nyhedsmedier under pres for at bakke 
 op om krigen. Medierne viste sig at have begrænset modstandskraft, og en 
 klodset serbisk mediestrategi gjorde sit til, at det lykkedes at få hovedpar-
 ten af presse, tv og radio i de vestlige lande til at acceptere den uerklærede 
 krig som legitim, ja, endda legal – selvom tilgængelige oplysninger burde 
 have skabt en mere analytisk og kritisk holdning til NATOs informations-
 strategi.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5900
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1272
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2005&volume=21&issue=38&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.