Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5906
Title: Formatversionering. Et overblik
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: Formatversionering spiller en stadig større rolle i den internationale tv-
 branche. Formater som “Big Brother” og “Vild med dans” findes på 
 lokale tv-skærme i store dele af verden. En rapport fastslog for nylig, 
 at formathandlen alene i Danmark i 2004 havde en anslået værdi på 
 €60 mio., et tal der sandsynligvis er steget yderligere siden da (Sch-
 mitt et al. 2005). Artiklen gennemgår en række centrale aspekter ved 
 de seneste års eksplosive formatudvikling. Først redegør artiklen for, 
 hvad et tv-formater. Dernæst opridses, hvorfor formatversionering har 
 fået en stadig stigende betydning internationalt. Hvilke fordele indeholder 
 formatversionering sammenlignet med alternativerne, egenproduktion 
 og indkøb af originale udenlandske programmer? Herefter argumente-
 res der for at se formaterne som del af en transnational mediekultur, i 
 og med at de på den ene side er et resultat af den økonomiske, tekno-
 logiske og kulturelle globalisering, mens de på den anden side produce-
 res lokalt og foregår på lokale sprog, med lokale medvirkende. I for-
 længelse heraf gennemgås en konkret case – formatet “Ground Force” 
 (på dansk “Hokus Krokus”) – der illustrerer, hvor forskelligt to lokale 
 versioneringer af det samme format kan tage sig ud. Til slut gives et 
 overblik over de centrale positioner inden for den sparsomme forskning,
 der er udført på området, inden artiklen i en perspektiverende konklusion 
 peger på vigtige aspekter ved fænomenet, en fremtidig forskning på om-
 rådet bør afdække.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5906
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1283
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2005&volume=21&issue=39&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.