Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5912
Title: McTv. Bidrag til en forståelse af tv-formaternes globale popularitet
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: Globaliseringen har knyttet verdens tv-industrier tættere sammen. Struk-
 turelle og institutionelle forbindelser mellem tv-systemer og tv-industrier 
 har skabt en tv-branche, der i stigende grad styres af de samme prak-
 sisser og mål. Denne dynamik afspejles i tv-formaternes popularitet. På 
 overfladen bidrager den globale udbredelse af tv-formater dog ikke kun 
 til en global integration af industriens økonomi men også til en standardi-
 sering af programmernes indhold. Få store medieselskaber sælger idéer 
 på et internationalt marked, således at seerne tilsyneladende ser natio-
 nale variationer af de samme programmer. På et dybere niveau viser 
 salget af formater dog, at tv stadig er knyttet til lokale og nationale kulturer. 
 Med eksempler fra Latinamerika argumenterer denne artikel for det syns-
 punkt, at tv på én gang er globalt og nationalt formet både af de globalise-
 rede medieøkonomier og af de lokale og nationale kulturer.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5912
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1285
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2005&volume=21&issue=39&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.